In Japan, als je je echt vergist, is gewoon zeggen dat het je spijt niet genoeg. Het kan zijn dat je moet buigen. Dit is een van de meest extreme gevallen die je in Japan zult zien.

Zoals eerder vermeld is buigen (土下座 of dogeza) een manier van verontschuldigen als woorden alleen niet genoeg zijn. Het is een houding die de persoon tegen wie je sorry zegt kracht geeft en je kwetsbaar maakt. Je nek is blootgesteld, wat je, toen de Japanners nog zwaarden droegen, overgeleverd maakte aan de genade van een ander. Het werd ook gebruikt als men edelen zag of ontmoette.

WAT IS DE DOGEZA?

In de Japanse cultuur is dogeza een manier om diep respect te tonen aan een ander. Het is een essentieel onderdeel van de Japanse traditie. Het woord dogeza betekent op de grond zitten (letterlijk: op de aarde zitten), maar voor de Japanners gaat het niet alleen om zitten.

Dogeza is in de Japanse cultuur een nogal banale aangelegenheid, omdat er een echte buiging aan te pas komt, wat moderne Japanners tegenwoordig zelden doen. Sommige deskundigen zeggen zelfs dat de kunst van de dogeza verloren is gegaan bij de jongere generatie Japanners, omdat er geen geschikt moment of gelegenheid (of noodsituatie) is om zo’n krachtig en hartstochtelijk gebaar te gebruiken.

Een volledige prostratie houdt niet alleen het buigen van de rug in. Het houdt in dat men op de grond knielt en volledig buigt. Beide handpalmen worden plat op de grond gelegd en de rug wordt gebogen zodat het hoofd de grond raakt. Volgens het Japanse geloof is dit een manier om een diepe en oprechte verontschuldiging uit te drukken. Het wordt vaak gegeven aan een persoon met een hogere status.

Een dogeza is een manier om zichzelf in een beschamende positie te brengen en eerbied te tonen aan een persoon met een hogere status. Het is een handeling die de ontvanger laat zien dat de gever van de dogeza zijn of haar imago verwaarloost en de schaamte accepteert die gepaard gaat met het uitvoeren van het gebaar. Kunstenaars beelden de dogeza vaak uit in de media en laten het lijken op een gangbaar gebaar in Japan. Het is te lezen of te zien in literatuur, manga en zelfs anime. In het dagelijks leven van de Japanners is het echter niet zo gebruikelijk.

Iemand heeft bijvoorbeeld een misdaad begaan en moet om vergeving vragen. Het uitvoeren van een dogeza betekent niet simpelweg excuses aanbieden, het is een manier van smeken. Een ander voorbeeld: vroeger kon een boer die een landheer om een lening vroeg, een dogeza uitvoeren om te laten zien dat hij of zij in nood was. Positief is dat de ontvanger van de dogeza bijna altijd geneigd is te vergeven als hij of zij zo’n formele en oprechte verontschuldiging heeft ontvangen.

Vergeet niet ons volgende artikel te lezen:  BEDEUTUNG VON MANEKI NEKO

GESCHIEDENIS VAN DE DOGEZA IN JAPAN

In werkelijkheid was de dogeza zeer gebruikelijk in de vroege Japanse periode, in tegenstelling tot zijn huidige gebruik en functie. Volgens de historische informatie verzameld door de oude handelaren die naar Japan kwamen, vinden zij dit gebruik enigszins ongebruikelijk. Zij zagen dat gewone mensen vaak in de vorm van de dogeza bogen wanneer een gevolg van een edelman hen op straat passeerde.

Er wordt ook gezegd dat deze mensen elkaar de hand schudden tijdens het bidden. Dit was de gangbare traditie in die tijd, en het was een manier om groot respect te tonen aan de edelen. De tijden veranderden echter in de loop der eeuwen en de dogeza verloor al snel zijn rol in het dagelijks leven van de Japanners. Het is nu alleen nog voorbehouden aan zeer belangrijke en cruciale momenten.

Interessant is dat er ook gevallen zijn waarin de dogeza wordt uitgevoerd als een vorm van dankbaarheid in plaats van als een verontschuldiging. Soms, wanneer een persoon zijn of haar diepe dankbaarheid aan een andere persoon wil uitdrukken en verheugd is, kan hij of zij een zeer respectvolle groet als de dogeza uitvoeren.

VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN JAPANSE VERONTSCHULDIGINGEN

DE FORMELE VERONTSCHULDIGING

Gomenasai: Dit is wat men noemt een formele spreektaal. Het is een manier om een oprechte verontschuldiging aan te bieden, maar het wordt alleen gegeven aan mensen die een nauwe of vertrouwde relatie hebben. Het is niet gebruikelijk om dit te zeggen tegen een vreemde of een oudere persoon. Het kan worden gebruikt voor vrienden, familieleden en collega’s.

Moushiwake gozaimasen deshita: Dit is een formele verontschuldiging die wordt gebruikt voor zeer ernstige fouten. Het wordt vaak gebruikt in dienstverband of in bedrijven. Het is ook gebruikelijk om dit soort excuses te horen tussen bedrijven en hun klanten. Het wordt vaak gebruikt in situaties die ernstige gevolgen hebben gehad voor iemand anders. Bijvoorbeeld het veroorzaken van een vertraging in de productie, het veroorzaken van verliezen in het bedrijf, enz.

INFORMELE VERONTSCHULDIGINGEN

Sumimasen: Het woord sumimasen is iets dat dagelijks, wekelijks gehoord kan worden. Het is zo gewoon dat het voor sommige mensen een gewoonte wordt. Het is een uitdrukking die Japanse mensen gebruiken wanneer ze zich verontschuldigen voor kleine ongemakken. Bijvoorbeeld bij het vragen om een kleine gunst, bij het duwen van iemand in het openbaar of bij een gesprek met een vreemde. Het is een uitdrukking om zich te verontschuldigen voor het feit dat ze tijd nodig hebben.

Gomen ne: Dit is een terloopse verontschuldiging die wordt gegeven aan vrienden, collega’s en familieleden. Het betekent letterlijk “sorry, oké?”. Het is een kawaii manier van verontschuldigen, waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van schattigheid of charme om vergeving te krijgen voor een heel klein of licht ongemak. Veel mensen zeggen zelfs dat dit soort excuses vrouwelijk is.

HET BELANG VAN ETIQUETTE IN JAPAN

In bijna elk aspect van het Japanse dagelijkse leven staat etiquette hoog in het vaandel. Beleefdheid is gepast, zelfs tussen twee zeer hechte mensen. Goede manieren zijn noodzakelijk tijdens maaltijden, wanneer men vreemden in het openbaar ontmoet, wanneer men zich aan een ander voorstelt en nog veel meer.

Vergeet niet ons volgende artikel te lezen:  HANTEN, DE JAPANSE GEWATTEERDE JAS

Voor veel mensen die vanuit het perspectief van een buitenlander naar Japanners kijken, kan het moeilijk zijn te begrijpen hoe deze mensen zich aan alle regels houden. In feite vinden veel buitenlandse reizigers dat sommige van de in Japan gebruikelijke gebruiken een beetje beperkend lijken.

De Japanners zijn echter een volk van eer en respect. Dit zijn de belangrijkste pijlers die ervoor zorgen dat hun samenleving zo soepel functioneert als zij al duizenden jaren doet. Hoewel bekend is dat de modernisering van de jongere generatie hun houding aanzienlijk heeft veranderd, staan eer en respect in Japan nog steeds hoog in het vaandel.

Aangezien in Japan goede manieren als sociaal gedrag worden verwacht, wordt er neergekeken op degenen die daarvan afwijken. Iedereen die Japan wil bezoeken wordt aangeraden de basisregels voor sociaal gedrag te lezen en te leren. Dit kan inhouden hoe men zich moet gedragen bij het bezoeken van iemands huis, het gebruik van openbare toiletten, het gebruik van eetstokjes en het bezoeken van heilige plaatsen, enz. Voor wie Japan voor zaken wil bezoeken, kan het raadzaam zijn zich te informeren over de gebruiken met betrekking tot visitekaartjes, formele begroetingen en bijeenkomsten na het werk.

De reden hiervoor is dat sommige gebaren in sommige landen ongebruikelijk of respectloos kunnen zijn voor de Japanners. Buigen kan voor sommigen leuk zijn, maar voor Japanners is buigen een zeer serieuze zaak. Tenslotte zijn ze nogal inschikkelijk tegenover buitenlandse reizigers die niet erg gewend zijn aan de sociale tradities van het land.

DE KUNST VAN HET BUIGEN IN DE JAPANSE CULTUUR

De waarde die deze mensen hechten aan eer wordt weerspiegeld in het belang van buigen in het Japanse dagelijkse leven. Buigen is voor de Japanners een van de meest voorkomende vormen van goed gedrag. Het is ook het meest bekende gebaar voor buitenlanders. Het interessante van de Japanners is dat buigen kinderen van jongs af aan wordt geleerd. Zij leren op school de formele manieren om iemand te begroeten, terwijl de ervaring hen leert om te gaan met meer vertrouwde of informele situaties.

Nog interessanter is het feit dat er in Japan bedrijven zijn die tijd en budget uittrekken om hun personeel te trainen in het correct uitvoeren van formele begroetingen. Dit is zeer intrigerend omdat buigen voor de Japanners zo’n gewoon gedrag is dat een formele opleiding ervoor echt betekent dat het als zeer belangrijk wordt beschouwd.

ANDERE VORMEN VAN PROSTRATIE DAN DOGEZA

Er zijn verschillende vormen en gradaties van buigen in Japan. Er zijn zowel formele als informele buigingen. Maar ook prostraties die als zeer formeel worden beschouwd.

Gewoonlijk wordt de basisbuiging uitgevoerd met een lichte buiging van de rug. De persoon die de buiging maakt moet zijn rug recht houden. Dit type buiging is geslachtsspecifiek, het is nogal origineel. Mannen en jongens moeten hun handen aan hun zijden plaatsen, terwijl meisjes en vrouwen hun handen op hun knieën moeten plaatsen. Hij kan zittend of staand worden uitgevoerd. Het is echter formeler als beide partijen staan. Dit type buiging is formeel.

Vergeet niet ons volgende artikel te lezen:  ALLES OVER JAPANSE SLIPPERS

De andere veel voorkomende vorm van groeten is de informele groet, waarbij meestal het hoofd wordt gebogen. Deze wordt vaak gegeven aan vreemden in het openbaar of bij ontvangst in winkels en restaurants. Gewoonlijk is de hoek van de buiging slechts ongeveer 10 tot 15 graden.

Zeer formele begroetingen komen minder vaak voor, omdat ze slechts in zeer beperkte situaties worden gebruikt. Vaak worden ze gebruikt voor formele introducties bij sollicitaties, ontmoetingen met familieleden of ouderen, enz. Terwijl een basisbuiging een rugbuiging van 10 tot 15 graden inhoudt, vereisen zeer formele buigingen een grotere buiging van 30 graden. Zeer formele buigingen zijn erg populair in Japan.

Een van de belangrijkste dingen om te onthouden is het vermijden van oogcontact tijdens de buiging. Ogen worden gewoonlijk naar de grond gericht om respect voor de ander te tonen. Het is ook een manier om de boodschap over te brengen dat de persoon die buigt niet op zijn hoede is omdat hij ongewapend is en niet voorbereid op een aanval, waardoor de ontvanger de overhand krijgt.

Bovendien buigt iemand met een lagere status of rang gewoonlijk langer en laat hij de ander eerder rechtop staan. Een meerdere die een inferieur groet zal slechts licht knikken, terwijl de ander formeler groet. Als de buigingen langer en dieper zijn, worden ze vaak beschouwd als meer respect en emotie.

Excuses zijn van een ander type. Zij zijn gewoonlijk veel dieper en langer dan gewone buigingen. Als iemand zich verontschuldigt voor een ernstig vergrijp, kan een buiging nodig zijn. Buigingen van 45 graden zijn echter gebruikelijker, vooral in formele of professionele situaties. Hetzelfde geldt voor een dankbare buiging.

HET EQUIVALENT VAN DE DOGEZA IN ANDERE CULTUREN

KOWTOW

Dit is een informele uitdrukking voor het buigen naar een andere persoon. Het is een westerse term voor buigen, vergelijkbaar met dogeza. Het betekent knielen en buigen voor een andere persoon, maar alleen volgens de voorkeur van de ontvanger. In deze context wordt het vaak eerder bevolen dan gegeven.

In de geschiedenis is echter bekend dat dit eigenlijk een Chinees gebruik is. Het is ontleend aan het Kantonese woord kau tau, een gebaar dat sterk lijkt op een dogeza. Het wordt beschreven als knielen en buigen wanneer het hoofd de grond raakt.

GENUFLEXIE

Dit is een manier om respect te tonen aan een hogere autoriteit in veel westerse culturen. Het wordt gedaan door burgers, ridders, vorsten en anderen. Genuflecteren is het buigen van een knie naar de grond en het hoofd licht buigen terwijl men naar beneden kijkt. Het is ook een gewoon religieus gebaar dat katholieken maken als zij de kerk binnengaan. Net als de dogeza is het een manier om te laten zien dat de persoon die de buiging maakt, zijn of haar hoede laat zakken voor de ontvanger. Dit geldt vooral als de ontvanger een hogere rang heeft.

PROSTRATIE

Net als knielen en buigen is dit een vorm van respect of onderwerping aan de ontvanger. Er zijn verschillende gradaties. De meest extreme is een volledige val op de grond. Extreme prostratie houdt in dat de persoon plat op zijn buik ligt met zijn armen plat, een kruis vormend met zijn lichaam. Het gezicht ligt ook direct op de grond. Volgens sommigen is het extremer dan dogeza en is het een religieus gebaar voor sommige culturen over de hele wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5% korting
Bijna!
Volgende keer!
Een gratis bento!
10% korting
Een gratis geluksbrenger!
Verloren!
Geen geluk vandaag!
5% korting
20% korting
10% korting
Misschien de volgende keer!
Maak kans op een prijs!!

Voer uw e-mailadres in en draai aan het wiel. Dit is je kans om geweldige kortingen te winnen!

 

Onze interne regels:

  • Twee spellen per gebruiker.
  • Valsspelers worden gediskwalificeerd.
Winkelwagen0
Er zitten geen items in de mand!
Verder winkelen